Uvjeti prodaje

Prodavatelj
Prodavatelj i vlasnik proizvoda na stranicama www.moje-puzzle.com je Puzzle proizvodnja i marketing, vl. Ernest Martan, Luke Botića 29, 42000 Varaždin, OIB 23309518371, mob. 091/2022 707, e-mail: info@moje-puzzle.com, MBO: 92363202, IBAN HR9623900011100943487
 
Kupac je posjetitelj Internet domene https://www.moje-puzzle.com koji na web stranici Internet domene Prodavatelja www.moje-puzzle.com odabere barem jedan proizvod, ispuni obrazac i pošalje narudžbu, a Prodavatelj istu narudžbu prihvati. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba.
 
Uvjeti prodaje
Sve cijene proizvoda su izražene u hrvatskim kunama bez PDV-a jer je Prodavatelj poduzetnik iz čl. 90. Zakona o PDV-u – nije u sustavu pdv-a, a prodavatelj zadržava pravo izmjene cijena bez prethodne najave. Cjenik proizvoda i dostave nalazi se na web stranicama (https://moje-puzzle.com/index.php/cjenik) Za narudžbe za proizvode koji se šalju dostavnom službom na adresu kupca, na iznos cijene proizvoda dodaje se iznos dostave koji je vidljiv kupcu kod pregleda cjenika i prije završne potvrde narudžbe.
Slanjem narudžbe smatra se da je kupac upoznat s Uvjetima prodaje te da pristaje na uvjete prodaje. Prihvat narudžbe od strane Prodavatelja se smatra dostavom potvrde kupcu od strane Prodavatelja o prihvaćenoj narudžbi na e-mail adresu kupca koju je kupac definirao prilikom narudžbe. Prodavatelj zadržava pravo ne isporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.
Svi proizvodi na internet stranicama www.moje-puzzle.com mogu se naručiti putem telefona, on-line narudžbenice ili putem e-maila. Prodavatelj se obvezuje isporučiti sve naručene i plaćene proizvode. Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti dostaviti proizvode, kontaktirat će kupca i dogovoriti novi rok isporuke ili otkazivanje naručenog proizvoda. U slučaju nemogućnosti isporuke naručenog, a već plaćenog proizvoda, prodavatelj će kupcu izvršiti povrat sredstava.
Dostava naručenih proizvoda odvija se putem dostavne službe Overseas Express. Svi proizvodi su zapakirani tako da se izbjegnu oštećenja prilikom transporta. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna oštećenja na pošiljci, te odbiti primiti oštećeni proizvod. Prodavatelj se obvezuje izvršiti zamjenu oštećene pošiljke bez obračunavanja dodatnih troškova.
Naručene proizvode kupac iz Hrvatske može platiti putem opće uplatnice ili pouzećem.
Prodavatelj proizvode isporučuje samo na području Republike Hrvatske.
Kupac može reklamaciju na proizvod/pisani prigovor uputiti poštom, e-mailom ili usmeno u roku 8 dana od primitka proizvoda.
Kupac može odustati od kupnje u roku 14 dana od narudžbe, te vratiti o svom trošku neoštećeni proizvod na našu adresu sa zahtjevom za povrat novca. U tom slučaju kupcu vraćamo novac, odnosno iznos cijene proizvoda (bez poštarine).
Prodavatelj pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba, bez obveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Autorska prava
Prodavatelj izrađuje proizvode po narudžbi kupca na temelju fotografija koje mu dostavi Kupac. Iz tog razloga, Prodavatelj ne može znati tko polaže prava na vlasništvo fotografija te stoga za svaku fotografiju ili bilo koji drugi sadržaj koji podliježe zaštiti temeljem odredbi Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima isključivu odgovornost snosi Kupac koji zahtijeva izradu takvog sadržaja, te povezano sa tim Kupac snosi i sve posljedice i rizike ukoliko se ispostavi da je predmetni sadržaj autorsko pravo treće osobe koje podliježe zaštiti.
 
Kartično plaćanje
Prodavatelj ne nudi mogućnost kartičnog plaćanja proizvoda.
 
Plaćanje internet bankarstvom/općom uplatnicom
Prodavatelj po zaprimljenoj narudžbu Kupcu na e-mail naveden u narudžbi dostavlja ponudu za plaćanje sa svim elementima. Kupac može uplatiti iznos naveden u ponudi putem internet bankarstva ili općom uplatnicom. Ponuda se smatra plaćenom u trenutku zaprimanja uplate kod Prodavatelja ili po zaprimanju potvrde o plaćanju od Kupca. Ukoliko Kupac ne izvrši plaćanje po ponudi u roku od 30 dana po izdavanju iste, smatra se da je Kupac odustao od kupnje.
 
Plaćanje pouzećem
Plaćanje se obavlja kod preuzimanja pošiljke od kurira ili u dostavnom uredu prilikom preuzimanja naručenih proizvoda.
 
Dostava
Dostava proizvoda vrši se putem dostavne službe Overseas Express. Rok dostave je od 5 do 7 radnih dana nakon narudžbe ili vidljive uplate (subota, nedjelja i praznici se ne računaju u rok dostave). Ukoliko kurir kupca ne zatekne kod kuće, ostavit će obavijest o prispijeću pošiljke u sandučiću ili kontaktirati kupca telefonski ukoliko je moguće. Ukoliko kupac ne podigne pošiljku u dostavnom uredu u roku od 5 radnih dana od poštanske obavijesti o prispijeću pošiljke, pošiljka se vraća na našu adresu te pri tom za Prodavatelja nastaju dodatni troškovi povrata pošiljke.
U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.
Pošiljku šaljemo ponovno samo pod sljedećim uvjetima: ukoliko kupac podmiri sve nastale troškove: slanje, povrat i ponovno slanje proizvoda. Kupac koji naruči proizvod pouzećem, a ne preuzme naručenu pošiljku, ne može više naručivati pouzećem.
 
Otkazivanje ugovora
Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu, u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio robu. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem preko obrasca objavljenog na web stranici Internet domene Prodavatelja www.moje-puzzle.com. Ugovor se smatra otkazanim kada Prodavatelj primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora Kupac je dužan o svom trošku vratiti robu Prodavatelju u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora. Roba koju vraća kupac Prodavatelju mora biti kompletna, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno odrebama Zakonu o zaštiti potrošača važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji i to temeljem odredbi koje reguliraju sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu.
Ukoliko Kupac po jednostranom raskidu ugovora, vrati proizvod u originalnom obliku kakav je i isporučen, Prodavatelj će u roku od četrnaest (14) radnih dana izvršiti povrat uplaćenih sredstava, umanjen za troškove poštarine. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je proizvod otpečaćen nakon isporuke (Zakon o zaštiti potrošača NN 14/14, 110/15, čl. 79, toč. 9).
 
Prilikom otkaza ugovora povrat proizvoda nije moguć pouzećem.
Povrat uplaćenih novčanih sredstava za vraćene proizvode u slučaju otkaza ugovora Prodavatelj vrši na naznačeni račun od strane Kupca ili na adresu koju je Kupac naznačio za dostavu ukoliko Kupac naknadno ne naznači drugu adresu.
 
Prihvaćanjem ovih uvjeta Kupac daje svoju izričitu suglasnost da nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je ugovor o uslugama prodavatelj/davatelj usluga u potpunosti ispunio prema zahtjevima kupca (ako je proizvod isporučen) prije nego što je kupac odlučio odustati (Zakon o zaštiti potrošača NN 14/14, 110/15, čl. 77, st. 9).
 
Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.
 
Podnošenje prigovora
Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača: sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Puzzle proizvodnja i marketing, Luke Botića 29, 42000 Varaždin ili na e-mail adresu: info@moje-puzzle.com.
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
 
Pravo na odgovornosti za materijalne nedostatke
Pravo na odgovornosti za materijalne nedostatke kupac u odnosu na Prodavatelja ima sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji.
 
Zaštita osobnih podataka
Puzzle proizvodnja i marketing prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su oni nužni za ispunjenje ugovorne obveze Prodavatelja prema Kupcu.
Puzzle proizvodnja i marketing se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te europskim zakonodavstvom (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC i Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189), te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa Zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
Puzzle proizvodnja i marketing ne bilježi broj kreditne kartice Kupca niti pohranjuje transakcijske podatke. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. Kupac ima pravo tražiti i brisanje svojih podataka koji su pohranjeni kod Puzzle proizvodnja i marketing ukoliko oni nisu potrebni za obavljanje međusobnih ugovornih odnosa ili ukoliko se ti podaci ne moraju čuvati zbog zakonskih razloga.
 
Izjavu o privatnosti i sigurnosti (Privacy Notice) možete pročitati ovdje.
 
Rješavanje sporova
U slučaju spora između potrošača i prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove prodavatelj i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Varaždinu.
 
Zakone možete pogledati klikom na link: